Kwaliteit

 

Wanneer u gebruik maakt van mijn dienstverlening, mag u vertrouwen op de beste kwaliteit en een transparante en eenduidige werkwijze. Om dit te waarborgen heeft SenGeO een aantal procedures, voorwaarden en reglementen ontwikkelt.

 

Zorgplan:

Samen met u stel ik een op maat gesneden zorgplan op. Een methodische werkwijze waardoor uw vraag op zorgvuldige wijze in behandeling kan worden genomen. Dit plan vormt de basis voor uw gehele vraag, of dit nu een vraag is voor enkele weken of voor jaren achterheen, het zorgplan richt zich op uw wensen, afspraken en de voortgang.

 

Referenties:

Die kan ik aan u overhandigen.

 

VOG:

Uiteraard ben ik in het bezit van een door justitie afgegeven "Verklaring Omtrent Gedrag". Deze kunt u, desgewenst ten allen tijde inzien. Meer informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vindt u op de site www.rijksoverheid.nl, zoekterm: VOG.

 

Algemene Voorwaarden:

De Algemene voorwaarden ontvangt u van mij samen met de offerte of overeenkomst van opdracht. Wilt u eerder de Algemene Voorwaarden ontvangen neem contact met me op.

 

Klachtenreglement:

Hoe goed ik ook mijn best doe om uw zorgvraag optimaal in behandeling te nemen, onverhoopt kan er een keer wat mis gaan. Bent u het niet eens met mijn werkwijze en wilt u hierover een klacht indienen dan kunt hiertoe de klachtenprocedure gebruiken. Op verzoek mail ik u mijn klachtenregeling.

 

Privacy en beroepsgeheim:

Ik kan me goed voorstellen dat u veel waarde hecht aan uw privacy, als u dat niet wilt, hoeft wat mij betreft niemand te weten dat u hulp krijgt. Wanneer ik u bezoek kom ik discreet voorrijden, geen auto met reclame voor, of een wit uniform, aan uw deur.

 

KIWA-Keurmerk ZZP-ers in de zorg:

Kies het beste voor uw dierbare en wees kritisch!

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in de organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat de organisatie doet zichtbaar en meetbaar te maken. Ik heb als ZZP-er in de Zorg een KIWA-keurmerk. Hiermee kan ik betrouwbaarheid en professionaliteit garanderen.

op pasje klikken voor meer informatie
op pasje klikken voor meer informatie

Neem contact met mij op om mijn dossier bij Kiwa te kunnen raadplegen. Ik geef u het derdenwachtwoord zodat u kunt inloggen