Privacy verklaring

 

Aansprakelijkheid:

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt er gestreefd naar complete volledigheid in het verstrekken van de informatie voor zover dit op deze website mogelijk is. Toch kan er geen garantie worden gegeven dat er geen informatie ontbreekt of dat er informatie wordt weergegeven welke niet meer actueel of niet correct is. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. SenGeO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door SenGeO  gepubliceerde informatie.  Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

SenGeO is altijd bereid om u nader te informeren en/of passend advies te geven.

 

Copyright:

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het overnemen van gegevens van deze website anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Susan Blanco van SenGeO via:

06- 49 61 87 18 of info@sengeo.nl 

 

Persoonsgegevens / Privacy:

SenGeO gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Uw persoonlijke gegevens welke u bijvoorbeeld via een formulier of e-mail invult, gebruiken wij om op uw vraag of verzoek te reageren. Deze persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden zonder uw toestemming.

 

Meer informatie:

Algemene vragen en/of opmerkingen of voor meer informatie (pers):

Kunt u contact opnemen met:

Susan Blanco

06- 49 61 87 18 of info@sengeo.nl