IS HET EEN KUNST OM OPTIMISTISCH OUD TE WORDEN?

 

SenGeo & Kaan Specialisten in Welzijn zetten zich in voor een positievere beeldvorming over ouderen en zijn op zoek naar 40  à 70 ouderen die mee zouden willen werken aan een project in het kader van Maatschappelijk betrokken ondernemen.

In de huidige maatschappij wordt de oudere neergezet als kwetsbaar, er treden veranderingen op, men zou lichamelijke beperkingen krijgen, cognitief achteruit gaan, vereenzamen en wat niet meer. Wij, SenGeO en Kaan Specialist in Welzijn, willen het negatieve beeld dat over ouderen heerst doorbreken. Gelukkig kennen we genoeg verhalen en zien we die ook terug in de praktijk: Ouderen met een mooi verhaal die kijken naar de mogelijkheden in hun leven. De oudere van nu is namelijk mondig, weet wat goed voor hem is en wil daarnaar kunnen handelen. Of dat nu gaat om wonen, familie en vrienden, werken of reizen maar ook als het gaat om het ouder worden zélf. Wij willen laten zien hoe mooi, wijs en verrassend ouderen zijn en hoe belangrijk de rol is die zij nog steeds in onze maatschappij spelen. Ons doel is de échte ouderen laten zien en deze groep een podium geven door ze in hun kracht te zetten.

Naar deze mensen zijn wij op zoek om een mooi, inspirerend boekje uit te brengen over de ouderen anno 2016. Een boek vol met prachtige, positieve verhalen. Natuurlijk horen daar ook sfeervolle foto’s bij. Kortom we zoeken zo’n 40 ouderen in de leeftijd van 75+ die positief in het leven staan en een mooi, krachtig verhaal hebben en dit met ons willen delen. Naast een gezellige middag krijgen de deelnemers uiteraard een bijzonder portret van zichzelf en het boek cadeau. Kent of bent u zo’n oudere?

 

Meer informatie kunt u opvragen via:

Diana Kaan, 06-52460240 of

Susan Blanco, 06-41069438

of per mail: diana@specialistinwelzijn.nl

of info@sengeo.nl

www.specialistinwelzijn.nl

www.sengeo.nl