Ambulante begeleiding van kwetsbare ouderen en volwassenen

 

Welkom op de website van SenGeO!

SenGeO ondersteunt u en is er voor u, daar waar u woont. In veel gevallen komt mijn begeleiding in aanmerking voor een indicatie vanuit de WMO of de WLZ. Alles wat niet in aanmerking komt voor een indicatie kunt u desgewenst particulier inkopen.

 

 

Voor wie:

 • SenGeO biedt hulp aan huis in de vorm van; Begeleiding Individueel, Specialistische begeleiding, Psychosociale/activerende begeleiding en Gezelschap of Ondersteuning aan kwetsbare ouderen en volwassen. In veel gevallen kunt u in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de WMO.
 • SenGeO ondersteunt ook  ú als mantelzorger. Hierbij valt te denken aan; het delen van zorg, wanneer nodig deze overnemen en het u geven van tips (psycho-educatie) over hoe u het beste met uw dierbare kunt om gaan. U kunt mij als professionele mantelzorger, inzetten wanneer u bijvoorbeeld niet in de buurt van uw dierbare woont of even een moment voor u zelf nodig heeft om weer energie op te doen.

Kunt u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoorden:

 • Heeft u Psychische problematiek of Niet aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een herseninfarct en heeft u begeleiding thuis nodig?
 • Heeft u geen of onvoldoende mantelzorgers/ kinderen?
 • Uw ouder is dementerend en woont zelfstandig?
 • Bent u ineens weduwe/ weduwnaar geworden en moet u leren om uw veranderd leven vorm te geven?
 • Heeft u als partner of familielid een zorgtaak en kunt u hier ondersteuning bij gebruiken?
 • Wilt u graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen maar u kunt daar wel hulp bij gebruiken?
 • Uw partner heeft Dementie of Parkinson en u wilt dat hij/ zij zo lang mogelijk thuis blijft wonen?
 • Voelt u zich niet thuis binnen de reguliere dagopvang maar uw wilt wel uitstapjes of andere activiteiten ondernemen?
 • Uw ouder of andere familielid woont verder weg en u vindt dat deze extra aandacht verdient?
 • Wilt u iets leuks doen, uw dromen nog realiseren, fijn gezelschap hebben en energie krijgen, of gewoon een gezellig praatje op z’n tijd? Mijn motto luidt: "Vul uw leven niet met jaren maar uw jaren met leven!"
 • Kent u iemand die aan het vereenzamen is?
 • Kunt u een klankbord gebruiken die u helpt de juiste beslissingen te nemen in uw leven?
 • Zit u om welke reden dan  ook niet meer lekker in uw vel?

SenGeO kan van betekenis zijn voor u!

 

Heeft u vragen?

Mijn begeleiding is persoonlijk en op maat met als doel het vergroten van uw zelfredzaamheid, het ontdekken van uw mogelijkheden en hulpbronnen en het ervaren van plezier in het leven.

SenGeO is in het bezit van een AGB-code en de KIWA-keurmerk voor ZZp'ers in de Zorg.

 

Heeft u na het lezen van deze website nog vragen? U kunt mij altijd bellen of mailen. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten en samen een goede tijd te hebben!