Sinds 11 november 2014 is Susan Blanco een zelfstandige Sociaal Pedagoog onder de naam SenGeO.

 

Susan is een zorgzame, onbevangen en positief ingestelde vrouw die onder alle omstandigheden goed kan functioneren en presteren.

Als Sociaal Pedagoog (HBO) en Organisator van zorg helpt zij mensen om het leven weer op de rit te krijgen, de grip op het leven te houden en het welbevinden te vergroten.

 

Ruim 25 jaar geleden is Susan begonnen in de zorg als Pedagogisch medewerker met verzorgende taken. Later heeft zij als leidinggevende, intramurale en extramurale afdelingen aangestuurd en begeleiders + intervisiegroepen gecoacht. Zij is ook in het bezit van een diploma als manager in de zorg.

 

Susan heeft ruime werkervaring  met onder meer; (meervoudige)handicaps, spierziektes, Niet Aangeboren Hersenletsel, ASS, psychosociale/ psychische problematiek, (pré)-terminale fases in levens van mensen, Parkinson en Dementie. 

Maar ook met zaken zoals indicaties, veranderingen binnen de zorg en het organiseren van zorg.

Haar kennis, het strategisch en analytisch kunnen denken, durven door te pakken en ruime ervaring op vele gebieden binnen de zorg maken van haar een specialist in Welzijn. Naast alle gezelligheid, praktische, ondersteunende en individuele begeleiding of coaching die Susan biedt, is er óók een belangrijk signalerende en anticiperende rol aanwezig. Zij herkent vroegtijdig allerlei signalen, spreekt de taal van Zorg & Welzijn en kent de wegen die bewandeld dienen te worden om kwetsbare ouderen en volwassenen het mogelijk te maken om op een prettige en verantwoorde wijze zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen of te leven. Met SenGeO kiest u voor vakmanschap, plezier en kwaliteit!

 

De veranderingen in de Zorg, de daarmee samenhangende complexiteit en de heersende verwachting dat familie van alles overneemt hebben Susan geïnspireerd om SenGeO op te zetten. Zij wil ondersteuning en begeleiding/coaching  bieden van mens tot mens, op een menselijke niet al te ingewikkelde maar wél professionele manier.

Daarnaast coacht Susan ook startende ondernemers in Zorg en Welzijn. Zij helpt hun, om hun droom als zelfstandige Zorgprofessionals vorm te geven

 

Kiest u voor kwaliteit? Wat kan zij voor u betekenen?

visie

"Kwaliteit van zorg betekent voor mij het creëren van een veilige omgeving voor mijn cliënten, waarin zij mogen zijn wie ze zijn. Met hun kwaliteiten, maar ook met hun beperking(en). Zorg verlenen doe ik samen met de cliënt en zijn/haar omgeving, waarbij de cliënt zoveel als mogelijk zelf de regie blijft behouden. Ik zal hem/haar dan ook uitdagen om de grenzen van wat hij/zij nog steeds zelf kan op te zoeken.

Zorg verlenen is gekoppeld aan bepaalde kaders, maar binnen deze kaders ben ik in staat creatief te zijn en, indien nodig en verantwoord, buiten de gebaande paden te treden. Daarnaast vind ik het belangrijk om een respectvolle en professionele zorgrelatie aan te gaan, waarbij ook ruimte is voor humor en emoties."