Sinds 11 november 2014 is Susan Blanco een Zelfstandig Sociaal Pedagoog onder de naam SenGeO.

 

Susan is een zorgzame, onbevangen en positief ingestelde vrouw die onder alle omstandigheden goed kan functioneren en presteren.

Als Sociaal Pedagoog (HBO) en Organisator van zorg helpt zij mensen om het leven weer op de rit te krijgen, de grip op het leven te houden en het welbevinden te vergroten.

 

Ruim 29 jaar geleden is Susan begonnen in de zorg als Pedagogisch medewerker met verzorgende taken. Later heeft zij als hiërarchische leidinggevende, intramurale en extramurale afdelingen aangestuurd en begeleiders + intervisiegroepen gecoacht. Als ZZP'er heeft zij ruime ervaring opgedaan binnen de thuiszorg en het begeleiden van mensen in de thuissituatie.

Susan is daarnaast in het bezit van een diploma als manager in de zorg. Dit alles maakt van haar een allround Hulp- en Zorgverlener en specialist in Welzijn met een hands-on mentaliteit. Zij houdt het overzicht in  complexe situaties, kan taken coördineren en komt voor de belangen van haar cliënten op.

 

Susan heeft enerzijds ruime werkervaring  met onder meer; (meervoudige)handicaps, spierziektes, Niet Aangeboren Hersenletsel, ASS, psychosociale/ psychische problematiek, (pré)-terminale fases in levens van mensen, Parkinson, Dementie en  eenzaamheid onder ouderen door bijvoorbeeld het plotseling wegvallen van een partner.

Anderzijds heeft zijn verstand van zaken zoals; indicaties, veranderingen binnen de zorg, het organiseren van zorg en een gesprekspartner zijn voor wijkcoaches/ teams, of andere hulpverleners.

 

Met SenGeO kiest u voor vakmanschap, betrokkenheid, plezier en kwaliteit!

 

De veranderingen in de Zorg, de daarmee samenhangende complexiteit en de heersende verwachting dat familie van alles overneemt hebben Susan geïnspireerd om SenGeO op te zetten. Zij wil ondersteuning en begeleiding/coaching  bieden van mens tot mens, op een menselijke niet al te ingewikkelde maar wél professionele manier.

Daarnaast coacht Susan ook startende ondernemers in Zorg en Welzijn. Zij helpt hun, om hun droom als zelfstandige Zorgprofessionals vorm te geven.

 

Kiest u voor kwaliteit? Wat kan zij voor u betekenen?

 

Visie

"Kwaliteit van zorg betekent voor mij het creëren van een veilige omgeving voor mijn cliënten, waarin zij mogen zijn wie ze zijn. Met hun kwaliteiten, maar ook met hun beperking(en). Zorg verlenen doe ik samen met de cliënt en zijn/haar omgeving, waarbij de cliënt zoveel als mogelijk zelf de regie blijft behouden. Ik zal hem/haar dan ook uitdagen om de grenzen van wat hij/zij nog steeds zelf kan op te zoeken.

Zorg verlenen is gekoppeld aan bepaalde kaders, maar binnen deze kaders ben ik in staat creatief te zijn en, indien nodig en verantwoord, buiten de gebaande paden te treden. Daarnaast vind ik het belangrijk om een respectvolle en professionele zorgrelatie aan te gaan, waarbij ook ruimte is voor humor en emoties."