Mijn Aanbod om u te ondersteunen

 

SenGeO ondersteunt u en is er voor u, daar waar u woont. In veel gevallen komt mijn begeleiding in aanmerking voor een indicatie vanuit de WMO of de WLZ. Alles wat niet in aanmerking komt voor een indicatie kunt u desgewenst particulier inkopen.

 

Ik werk vraag gestuurd en geef u of uw dierbare datgene wat nodig is. Tevens kan ik u ondersteunen bij het voeren van het keukentafel gesprek met de Gemeente.

 

Bent u een Wijkcoach, houdt u van korte lijntjes, persoonlijk contact en zoekt u een betrokken Zorgprofessional, voor uw cliënt? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

 

PSYCHOSOCIALE- ACTIVERENDE BEGELEIDING/ GESPECIALISEERDE BEGELEIDING IN HET DAGELIJKS LEVEN
Gespecialiseerde begeleiding houdt in; het geven van professionele ondersteuning gericht op en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

 • In vroege stadia van dementie of in geval van Niet aangeboren Hersenletsel bied ik dag-structurering, verheldering en verduidelijking.
 • Oppasservice voor mensen met verder gevorderde dementie.
 • Bij lichamelijke of geestelijke beperkingen help ik bijvoorbeeld bij het opstarten/ invullen van de dag en geef ik aanwijzingen bij alledaagse dingen.
 • Ik help u bij het participeren aan..., en het onderzoeken van wat "u nog allemaal kunt".
 • Hulp bij het nemen van beslissingen en de gevolgen daarvan bespreken.
 • Heeft u psychische problemen dan kan ik u helpen zoeken naar voorliggende voorzieningen en u helpen om het leven weer op de rit te krijgen.
 • Hulp bij het leren aangeven van uw grenzen “wat vindt u belangrijk, wat zijn uw wensen”.
 • Hulp bij rouwverwerking.
 • Ik  ondersteun u bij het accepteren van een ander leven (dementie, hersenbeschadiging. weduwe/ weduwnaar).
 • Ik motiveer en activeer u om zaken aan te pakken en op te pakken.

PRAKTISCHE PERSOONLIJKE INDIVIDUELE BEGELEIDING
Ik help bij praktische regeltaken en heb een adviserende rol. De ondersteuning heeft tot doel de zelfredzaamheid te stimuleren of er voor te zorgen dat de situatie stabiliseert. Zo kunt u praktische vaardigheden aanleren zodat u zich bepaalde zaken eigen kunt maken. Wanneer er sprake is van dementie ben ik tijdens, bijvoorbeeld de uitstapjes, gericht op het stimuleren van de geheugen. Dit gebeurt op een natuurlijke onopvallende manier.

 • Er op uit voor ontspanning; samen naar een marktje, braderie, museum, Intratuin, schouwburg, concert, uit eten, bij familie/ kinderen op bezoek, naar uw geboortedorp, we kunnen overal naar toe.
 • Samen wandelen zodat uw conditie niet achteruit gaat, of in de rolstoel naar buiten om een frissen neus te halen en de zon te voelen.
 • SenGeO gaat met u mee waar u liever niet alleen naar toe gaat zoals misschien: een arts, specialist, tandarts, uitvaart et cetera.
 • Meedenken met hindernissen.
 • Samen de administratie doen, computerhulp en samen post doornemen, zodat u hier steeds zelfredzamer in wordt.
 • Samen een boodschappenlijstje maken en boodschappen doen.
 • Samen kleding, een bril, een gehoor apparaat aanschaffen et cetera
 • Samen het huis, tuin bijhouden, ruimtes en kasten opruimen.
 • Bent u eenzaam? ik bied u gezelschap, een luisterend oor of gewoon een goed gesprek.
 • Samen koken en daarna gezamenlijk eten.
 • Samen films kijken of muziek luisteren.
 • Maaltijdservice regelen.
 • Hulp bij het organiseren van uw verjaardagsfeest of familiereünie.
 • Ondersteuning bij Algemene dagelijkse verzorging.
 • Het in gang zetten van Thuiszorg, Dag-ondersteuning of Huishoudelijke hulp

SenGeO biedt laagdrempelige/ praktische/ specialistische begeleiding, structuur, adviezen en waar nodig psychische ondersteuning en activerende/ individuele begeleiding over een langere periode.

Dit is slechts een greep uit de begeleiding die ik bied. Heeft u behoefte aan begeleiding van SenGeO? Neem contact met mij op voor meer informatie of maak een afspraak.

 

N.b: SenGeO is géén vervanging van de reguliere thuiszorg. SenGeO biedt daarom géén zware of dagelijks terugkerende lichamelijke zorg, structurele nachtdiensten, 24-uurs zorg, verpleging, normale huishoudelijke hulp, reparatiediensten en belasting- technische hulp.

Wel kan ik bemiddelen bij instanties of personen waar ik mee samen werk.