Financieringsvormen

 

Een begeleidingstraject van SenGeO kan op verschillende manieren gefinancierd worden;

 • Vanuit een WMO/ WLZ-indicatie of op basis van een PGB 
 •  Particuliere financiering

WMO

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ook wel de WMO genoemd. Gemeenten zijn volgens de WMO verplicht om burgers die hierin problemen ondervinden te ondersteunen door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning zoals; bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan de woning of individuele/ speciale begeleiding.

 

Voor de uitvoering van de WMO moeten de gemeenten zich op een aantal taken richten zoals:

 • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen;
 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen;
 • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving;
 • Informatie, advies en cliëntondersteuning geven;
 • Verslavingsbeleid bevorderen;
 • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen

De WMO is er dus voor iedereen die thuis hulp nodig heeft om zelfredzaam te zijn/blijven en/of mee te doen in de maatschappij. Voor het aanvragen van een WMO indicatie kunt u een melding doen bij uw gemeente. De meeste gemeenten hebben hiervoor een speciaal team aangesteld. Meer informatie hierover kunt u vragen bij het WMO loket van uw gemeente. Een wijkcoach komt dan bij u langs en er wordt gekeken welke oplossing het beste bij u past. Mocht u hier vragen over hebben en wenst u hierin ondersteuning, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben bereid om met u mee te denken en u te ondersteunen bij een keukentafelgesprek.

 

*SenGeO is aangesloten bij Zorg&co. Zorg&co heeft een aanbesteding bij de gemeentes en een contract met het zorgkantoor, hierdoor kan SenGeO u op basis van een WMO- of WLZ-indicatie begeleiden.

 

WLZ

De Wet Langdurige Zorg is er voor de zeer kwetsbare mensen in de samenleving. U kunt een

WLZ-indicatie aanvragen als er sprake is van een:

 • Somatische aandoening of beperking;
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking;
 • Verstandelijke handicap;
 • Lichamelijke handicap;
 • Zintuiglijke handicap

U blijvend behoefte heeft aan:

 • Permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel;
 • 24 uur per dag zorg in nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen;
 • Voortdurend begeleiding, verpleging of overname bij zelfzorg nodig heeft, door fysieke problemen  of door zware regieproblemen.

De zorg kan uit de volgende elementen bestaan:

 • Verblijf in een instelling;
 • Overbruggingszorg;
 • Partneropname;
 • Hotelmatige diensten;
 • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging;
 • Behandeling (inclusief medische zorg van algemene aard);
 • Vervoer voor begeleiding of behandeling.

De zorg kan mét verblijf worden geleverd of zónder verblijf (in uw eigen woning), middels een volledig pakket thuis (VPT).  Mocht u al een WLZ indicatie hebben en besluiten om nog thuis te blijven wonen, dan kan ik u ondersteunen vanuit een modulair pakket thuis (MPT). Uit de WLZ indicatie haal ik alleen de functie individuele begeleiding. Dit tarief is door het zorgkantoor bepaald. Voor meer informatie omtrent MPT zie www.zorgkantoor.nl

Of u in aanmerking komt voor een WLZ indicatie wordt bepaald door het CIZ.

 

PGB

Het Persoonsgebonden budget, kortweg bekend als het PGB, is een budget dat mensen met een indicatie kunnen aanvragen om zelf zorgverleners in te huren voor de zorg die zij nodig hebben. Wanneer u besluit te kiezen voor een PGB, dan kiest u voor eigen regie, omdat u zelf wilt bepalen hoe, waar, wanneer en van wie u uw zorg wilt ontvangen.

U ontvangt het geldbedrag niet op uw eigen rekening. De SVB beheert dit budget voor u en betaalt de facturen nadat u deze heeft ingediend.

 

EIGEN BIJDRAGE CAK

Voor alle bovengenoemde financieringsvormen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Uw gemeente geeft de kosten van uw Begeleiding door aan het CAK. Vanaf 2019 betaalt u een eigen bijdrage van €17,50 per 4 weken aan het CAK. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hetcak.nl;

 

PARTICULIERE FINANCIERING

Komt u niet aanmerking voor bovengenoemde financieringsvormen? Maar u kunt vanwege ziekte, of invaliditeit niet alles meer zelf? Dan kunt u SenGeO particulier inhuren. In dit geval heeft u geen eigen bijdragen aan het CAK en heeft u recht op aftrek van uw inkomstenbelasting. Dit gaat onder de noemer van Extra Gezinshulp. Voor meer informatie klik hier